Over auteursrecht

Naleving van het auteursrecht en onze inzet voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten

Bij SHOPTERY.COM zetten we ons in voor het respecteren en beschermen van intellectuele eigendomsrechten. We werken samen met tal van leveranciers, voornamelijk uit China, om een breed scala aan producten aan onze klanten aan te bieden. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ons productaanbod geen inbreuk maakt op enig auteursrecht, is het mogelijk dat dergelijke problemen zich soms voordoen. In het geval van een inbreuk op het auteursrecht, zijn we toegewijd aan het snel en effectief oplossen van de situatie.

Onze benadering van naleving van auteursrechten

  1. Strenge leverancierscontrole: We selecteren onze leveranciers zorgvuldig, rekening houdend met hun staat van dienst met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht. We streven ernaar om samen te werken met leveranciers die zich houden aan intellectuele eigendomsrechten en het werk van makers en kunstenaars respecteren.

  2. Regelmatige monitoring: We controleren voortdurend de inventaris van onze website om mogelijke schendingen van het auteursrecht te identificeren en aan te pakken. Ons team is getraind om verdachte producten die inbreuk kunnen maken op het auteursrecht te herkennen en te melden.

  3. Snelle verwijdering van inbreukmakende producten: In het geval dat een product wordt geïdentificeerd als mogelijk inbreuk makend op het auteursrecht, zullen we het onmiddellijk van onze website verwijderen. Wij nemen dergelijke zaken zeer serieus en doen er alles aan om de verkoop van ongeautoriseerde producten te voorkomen.

  4. Open communicatie met auteursrechthouders: We onderhouden een open communicatie met auteursrechthouders en moedigen hen aan om contact met ons op te nemen als ze van mening zijn dat hun rechten zijn geschonden. We zetten ons in om samen een oplossing te vinden en toekomstige inbreuken te voorkomen.

Inbreuk op auteursrecht melden

Als u een auteursrechthebbende bent en van mening bent dat een product op onze website uw intellectuele eigendomsrechten schendt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via hello@shoptery.com Om het proces te versnellen, dient u de volgende informatie te verstrekken:

  1. Uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  2. Een gedetailleerde beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden.
  3. De exacte URL of een beschrijving van de locatie waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich op onze website bevindt.

Onze toewijding

Bij SHOPTERY.COM respecteren we de intellectuele eigendomsrechten van anderen en zetten we ons in om inbreuk op het auteursrecht op ons platform te voorkomen. We zullen zorgvuldig onderzoek doen en passende actie ondernemen tegen geïdentificeerde schendingen van het auteursrecht. Door samen te werken, kunnen we een veilige en betrouwbare online marktplaats creëren die creativiteit en innovatie bevordert.